Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án

Image
Trần Văn Kiểm
Năm sinh: 1966
Quê quán: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam ĐịnhPhó Chánh án

Image
Vũ Thị Mai Hương
Năm sinh: 1971
Quê quán: Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam ĐịnhPHÓ CHÁNH ÁN

Image
Nguyễn Anh Dũng
Năm sinh: 1976
Quê quán: Yên Mỹ, Ý Yên, Nam ĐịnhChánh tòa Hình sự

Image
Mai Thị Minh Hồng
Năm sinh: 1972
Quê quán: Nam Trực, Nam ĐịnhPhó Chánh tòa Hình sự

Image
Mai Anh Tuấn
Năm sinh: 1974
Quê quán: Nam Trực, Nam ĐịnhChánh Tòa Dân sự - Kinh tế

Image
Nguyễn Tiến Dũng
Năm sinh: 1976
Quê quán: Vụ Bản, Nam ĐịnhChánh Văn phòng

Image
Nguyễn Tân Hinh
Năm sinh: 1969
Quê quán: Nam Trực, Nam ĐịnhTrưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng

Image
Phạm Tuấn Việt
Năm sinh: 1971
Quê quán: Giao Thủy, Nam ĐịnhTrưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án

Image
Nguyễn Thị Hằng
Năm sinh: 1972
Quê quán: Thành phố Nam ĐịnhChánh tòa Hành chính

Image
Vũ Hà Nam
Năm sinh: 1973
Quê quán: Vụ Bản, Nam ĐịnhPhó Chánh tòa Dân sự

Image
Nguyễn Thành Công
Năm sinh: 1975
Quê quán: Xuân Trường, Nam ĐịnhPhó Chánh Văn phòng

Image
Nguyễn Nguyên Ngọc
Năm sinh: 1978
Quê quán: Ý Yên, Nam ĐịnhPhó Chánh toà Hành chính

Image
Nguyễn Đức Cảnh
Năm sinh: 1975
Quê quán: Ý Yên, Nam ĐịnhPhó Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng

Image
Lương Thị Thu Hường
Năm sinh: 1981
Quê quán: Hải Hậu, Nam ĐịnhPhó Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án

Image
Trần Công Hoán
Năm sinh: 1972
Quê quán: Mỹ Lộc, Nam Địnhcdscv