Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND thành phố Nam Định

Image
Nguyễn Minh Tuấn
Năm sinh: 1974
Quê quán: TP Nam Định, tỉnh Nam ĐịnhChánh án TAND huyện Nam Trực

Image
Bùi Xuân Thọ
Năm sinh: 1966
Quê quán: Nam Thanh, Nam Trực, Nam ĐịnhChánh án TAND huyện Ý Yên

Image
Phạm Tuấn Anh
Năm sinh: 1972
Quê quán: Tân Khánh, Vụ Bản, Nam ĐịnhChánh án TAND huyện Trực Ninh

Image
Bùi Văn Dũng
Năm sinh: 1964
Quê quán: Trực Ninh, Nam ĐịnhChánh án TAND huyện Hải Hậu

Image
Vũ Văn Ái
Năm sinh: 1971
Quê quán: Hải Lý, Hải Hậu, Nam ĐịnhChánh án TAND huyện Mỹ Lộc

Image
Trần Đức Cường
Năm sinh: 1973
Quê quán: Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam ĐịnhChánh án TAND huyện Xuân Trường

Image
Phạm Ngọc Quỳnh
Năm sinh: 1965
Quê quán: Nam Thanh, Nam Trực, Nam ĐịnhChánh án TAND huyện Nghĩa Hưng

Image
Phạm Văn Chủng
Năm sinh: 1971
Quê quán: Trực Đại, Trực Ninh, Nam TrựcChánh án TAND huyện Vụ Bản

Image
Nguyễn Văn Hiển
Năm sinh: 1963
Quê quán: Yên Thắng, Ý Yên, Nam ĐịnhChánh án TAND huyện Giao Thủy

Image
Phạm Quốc Tuấn
Năm sinh: 1975
Quê quán: Vũ Thư, Thái Bìnhcdscv