Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 372 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NĐ: Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Thi Sơn; BĐ: Công ty cổ phần xây dựng Hồi An - Tranh chấp Kinh doanh thương mại TAND Tỉnh Nam Định 29/05/2020 07:30
2 NĐ: Vũ Thị Cọt; BĐ: Đặng Ngọc Đấu - Tranh chấp Dân sự TAND Tỉnh Nam Định 29/05/2020 07:30
3 NĐ: Phạm Xuân Vang; BĐ: Nguyễn Văn Xuân - Tranh chấp Dân sự TAND Tỉnh Nam Định 28/05/2020 07:30
4 NĐ: Ngân hàng VP Bank; BĐ: Nguyễn Đức Hậu - Tranh chấp Dân sự TAND Tỉnh Nam Định 28/05/2020 07:30
5 NĐ: Phạm Văn Chính; BĐ: Phạm Văn Lưu - Tranh chấp Dân sự TAND Tỉnh Nam Định 27/05/2020 07:30
6 NĐ: Phạm Văn Long; BĐ: Trần Thiện Lương - Tranh chấp Dân sự TAND Tỉnh Nam Định 27/05/2020 07:30
7 NĐ: Phạm Thị Hường; BĐ: Phạm Thị Ngọc - Tranh chấp Dân sự TAND Tỉnh Nam Định 26/05/2020 07:30
cdscv