Skip to main content

Tin tức hoạt động TAND cấp tỉnh

Toà án nhân dân tỉnh Nam Định triển khai công tác năm 2021 (09/01/2021)

Chiều ngày 08/01/2021, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Kiểm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát, Công an và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo Toà án nhân dân hai cấp, cán bộ công chức, Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp.

Tin hoạt động tỉnh

Giữ vững kỷ cương, đoàn kết xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp trong sạch vững mạnh (09/09/2020)

Ngay sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẩn trương thiết lập bộ máy Nhà nước cách mạng, trong đó có cơ quan Tòa án, một thiết chế Tư pháp quan trọng của bộ máy Nhà nước. Trong 75 năm qua, ngành Tòa án nhân dân (TAND) luôn thực hiện tốt vai trò nhân danh Nhà nước tiến hành các hoạt động xét xử nhằm mục tiêu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

cdscv