Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định

Địa chỉ:Số 325 Trường Chinh - Phường Quang Trung - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

Điện thoại:0228.3526.677
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • TT Liễu Đề - huyện Nghĩa Hưng – tỉnh Nam Định
  • 0228.8853678
  • TT Ngô Đồng- huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định
  • 0228.3895.173
cdscv