Loading...
Skip to main content

Cụm thi đua số V TAND: Công tác Thi đua – Khen thưởng đảm bảo thực chất, lấy hiệu quả làm thước đo

(16/10/2023 14:30)

Sáng 14/10, tại Nam Định, Cụm thi đua số V TAND tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) năm 2023 và ký giao ước thi đua năm 2024. Đơn vị TAND tỉnh Nam Định làm Cụm trưởng, TAND tỉnh Nghệ An là Phó Cụm trưởng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Vụ TĐKT, Ban Thanh tra TANDTC; lãnh đạo TAND 6 tỉnh thuộc Cụm thi đua số V cùng lãnh đạo Văn phòng, cán bộ làm công tác TĐKH các đơn vị Cụm.

Chủ trì và điều hành hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ TĐKT TANDTC; đồng chí Trần Văn Kiểm, Chánh án TAND tỉnh Nam Định (Đơn vị Cụm trưởng) và đồng chí Trần Ngọc Sơn, Chánh án TAND tỉnh Nghệ An (Đơn vị Cụm phó).

Cụm thi đua số V TAND gồm 6 TAND các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Tổng biên chế của toàn cụm hiện có hơn 1.100 cán bộ, công chức.

image

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Văn Kiểm, Chánh án TAND tỉnh Nam Định nhấn mạnh, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng và lãnh đạo TANDTC, Cụm thi đua số V đã hưởng ứng đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng TĐKT Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo, Hội đồng TĐKT TAND phát động, nhất là phong trào thi đua “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Cán bộ, công chức, người lao động TAND các tỉnh trong Cụm thi đua đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, vì công lý; thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023; lập thành tích chào mừng 75 năm Truyền thống Thi đua yêu nước, 78 năm Truyền thống TAND và kỷ niệm các ngày Lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước; qua đó đóng góp tích cực vào kết quả công tác chung của hệ thống TAND và sự phát triển bứt phá mạnh mẽ của các địa phương trong khu vực.

Công tác TĐKT đi vào thực chất, mang tính bài bản, nề nếp

Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho biết, hệ thống các Tòa án hai cấp ở mỗi địa phương trong Cụm đều có Tòa chuyên trách, bộ phận giúp việc ở Tòa án cấp tỉnh và 85 Tòa án cấp huyện (trong đó có 19 đơn vị miền núi). Cán bộ, công chức tại các đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác. Đại đa số có trình độ Đại học, có nhiều đồng chí có học vị Tiến sỹ, Thạc sỹ luật.

Ngay từ đầu năm công tác, Cụm thi đua số V đã ban hành Kế hoạch số 267/KH-TĐKT ngày 16/11/2022 về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2023; Phát động thi đua trong Cụm; Ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) tại các đơn vị thuộc Cụm thi đua số V.

image

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ TĐKT TANDTC phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị trong Cụm đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác năm 2023 phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; vừa kế thừa, phát huy thành tích đã đạt được vừa kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 đi vào thực chất, mang tính bài bản, nề nếp.

Bên cạnh đó, nhằm tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án trong tình hình mới, các đơn vị Tòa án trong Cụm thi đua số V đã tổ chức phát động phong trào với mục tiêu chung là: “Cán bộ, công chức, người lao động Cụm thi đua số V đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, thi đua đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ án hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và hệ thống Tòa án”; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; quyết tâm xây dựng TAND vững mạnh, trong sạch, liêm chính.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua về chuyên môn cho thấy (Từ 01/10/2022 đến 30/9/2023), các TAND thuộc Cụm thi đua số V đã giải quyết, xét xử là 43.960/46.183 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 95,2%. (Trong đó: Theo tố tụng là 37.318/39.541 vụ việc, số quyết định theo Luật Hoà giải đối thoại là: 6.642 việc/6.642 việc). Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ án hủy, sửa thấp hơn nhiều so với tỷ lệ quy định. Nhiều đơn vị Tòa án cấp huyện không có bị hủy.

TAND trong Cụm V đã tổ chức hòa giải, đối thoại 10.542 vụ việc. Hòa giải thành 6.821 vụ, việc, tỷ lệ 64,7%. 100% trường hợp Tòa án đều ra quyết định công nhận kết quả hòa giải nhờ việc thực hiện đúng, đầy đủ các hoạt động hòa giải, Thẩm phán tham gia đầy đủ các phiên họp hòa giải.

Để đạt được kết quả công tác năm 2023 nêu trên, trong năm, các đơn vị trong Cụm thi đua đã triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ và thống nhất quy định về công tác thi đua khen thưởng trong TAND hai cấp.

Hoạt động của Hội đồng TĐKT có sự đổi mới, phong trào thi đua được phát động sâu rộng hơn với hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả đã từng bước đưa công tác TĐKT thực sự trở thành động lực thúc đẩy, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tòa án.

image

Đồng chí Trần Văn Kiểm, Chánh án TAND tỉnh Nam Định phát biểu tại hội nghị

Các phong trào thi đua được phát động đều bám sát nhiệm vụ trọng tâm, nội dung phong trào thi đua của TAND và địa phương, có kế hoạch cụ thể và được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác khen thưởng có những đổi mới quan trọng, chất lượng bình xét, đề nghị khen thưởng được nâng lên, bảo đảm khen đúng người, đúng việc, khắc phục những hạn chế trong công tác khen thưởng những năm trước.

Việc tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua được thực hiện kịp thời; công tác đánh giá, bình xét, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích nổi trội, xuất sắc đảm bảo đúng thủ tục, trình tự theo quy định.

Hội nghị đã nghe tham luận của TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa). Các đại biểu đã thảo luận, góp ý và bày tỏ ý kiến từ thực tiễn công tác, thảo luận những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đưa ra kiến nghị, đề xuất TANDTC trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo đối với hệ thống TAND nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua ngày càng có hiệu quả và thiết thực.

image

Đại diện các đơn vị bỏ phiếu bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ TĐKT TANDTC đánh giá cao thành tích, kết quả đạt được của Cụm thi đua số V TAND; Cụm đã thực hiện tốt các phong trào thi đua trong tâm. Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm được thực hiện với tinh thần đổi mới, chủ động, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, nề nếp, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực.

Với những kết quả TĐKT của Cụm đã đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung yêu cầu trong năm 2024, Cụm thi đua số V tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo thường xuyên, liên tục, đúng kế hoạch đề ra.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác TĐKT theo hướng: Tập trung về cơ sở, gắn với yêu cầu tình hình thực tế và mục tiêu trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại án; có nội dung, tiêu chí cụ thể, sát với từng đối tượng nhằm thu hút đông đảo mọi cá nhân, tổ chức cùng tham gia; bảo đảm thực chất, lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá, bình xét khen thưởng, làm cho công tác TĐKT thực sự trở thành động lực khuyến khích các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

image

Lãnh đạo TAND các đơn vị trong cụm ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung cho rằng, hội nghị đã có nhiều ý kiến, kinh nghiệm hay cần được phổ biến, nhân rộng. Các TAND trong Cụm tiếp tục phát huy những thành tích đã được trong năm qua, năm 2024 cụm V cần đẩy nhanh và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, nhất là tăng cường tổ chức xét xử trực tuyến, hòa giải đối thoại, công bố bản án trên cổng thông tin điện tử TAND; công tác thi đua phải thực chất, khen thưởng kịp thời và đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, kịp thời vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Đảm bảo khen thưởng kịp thời, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp.

Thay mặt Cụm thi đua số V, Chánh án TAND tỉnh Nam Định Trần Văn Kiểm xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vụ Phó Vụ TĐKT TANDTC và các đại biểu, bổ sung phương hướng nhiệm vụ vào dự thảo Báo cáo của Cụm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn, đề nghị Hội đồng TĐKT TAND xét tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ cho đơn vị TAND huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) và TAND tỉnh Hà Tĩnh; Cờ thi đua TAND cho các đơn vị có nhiều thành tích trong công tác thi đua. Hội nghị cũng bầu TAND tỉnh Hà Tĩnh làm Cụm trưởng, TAND tỉnh Ninh Bình Cụm phó Cụm Thi đua số V năm 2024.

Kết thúc hội nghị, 6 TAND Cụm thi đua số V đã ký giao ước thi đua năm 2024 với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

image

Đồng chí Trần Văn Kiểm, Chánh án TAND tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng đơn vị Cụm trưởng và Phó Cụm thi đua số V năm 2024.

image

Đồng chí Đào Quang Trung, Phó Trưởng ban Ban Thanh tra TANDTC tặng hoa các đồng chí mới được bổ nhiệm thuộc các đơn vị trong Cụm.

image

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị

Nguồn: Báo Công lý


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 88
cdscv