Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

13.253

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

5.417

Hình sự

1.128

Dân sự

5.905

Hôn nhân và gia đình

126

Kinh doanh thương mại

40

Hành chính

8

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

629

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv